Idrettsanlegg

Vi har bygget over 20 kunstgressbaner i Oslo-området.

LAng erfaring med Bygging av kunstgressbaner

Noe av det mest givende å jobbe med oppgradering av uterom er å se folk ta i bruk et nytt anlegg. Det gjelder spesielt når barna rykker inn på en ny kunstgressbane.

Hittil har vi bygget over 20 kunstgressbaner i Oslo – området. Vi har i flere perioder hatt rammeavtale med Oslo kommune for bygging av kunstgressbaner, og har lang erfaring i de utfordringene slike oppdrag stiller.

Selv om banene kan se like ut på overflaten, er de ofte svært ulike under bakken. Slike anlegg må spesialtilpasset, ikke minst med utgangspunkt i varierende beliggenhet og grunnforhold.

Som ansvarlig kan vi med våre samarbeidspartnere levere alle varianter av et moderne anlegg inkludert mål, løpebaner, innbytterbenker, nett, lys og asfalt rundt anlegget.