Utemiljø

En av våre spesialiteter er rehabilitering av uteområder for borettslag.

Rehabilitering av uteområder

En av våre spesialiteter er rehabilitering av uteområder for borettslag tilknyttet OBOS. Vi har lang erfaring innen rehabilitering, ikke minst av eldre borettslag.

Våre løsninger er alltid grundig gjennomtenkt og godt planlagt. Vi legger stor vekt på balanse mellom de ulike aktivitetene og funksjonene et felles uteområde har.

Vi leverer alltid universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle og en arealutnyttelse i balanse med alt som skal foregå på uteområdet, enten det er visuelt miljø, lek, parkering eller avfallshåndtering.